Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Porządek obrad IX Sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2011 r." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 23 Sep 2023 19:01:58 +0200 <![CDATA[Porządek obrad IX Sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2011 r.]]>  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że IX Sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój odbędzie się dnia 22 czerwca 2011 r., o godz. 13.00 w sali posiedzeń Rady Miasta (Nr 129A) Urząd Miasta – Al. Piłsudskiego 60.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie IX Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miasta.

4. Zgłaszanie interpelacji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6. Informacja Prezydenta Miasta.

7. Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w I kwartale 2011 roku.  

 

8. Realizacja inwestycji miejskich.

9. Wypoczynek letni w mieście – propozycje spędzenia wolnego czasu.

 

10. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

11. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.

12. Wolne głosy i wnioski.   

13.Zakończenie obrad Sesji.

 

____________________________________________________________________Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej.        

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/7183-porzadek-obrad-ix-sesji-zwyczajnej-rady-miasta-jastrzebie-zdroj-ktora-odbedzie-sie-w-dniu-22-czerwca-2011-r. Tue, 14 Jun 2011 10:29:00 +0200