Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr IV.33.2018 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 03:05:19 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr IV.33.2018 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023]]> [start]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2268 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018r., poz. 1007 z późn. zm.)[koniec]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/71054-projekt-uchwaly-w-sprawie:-zmiany-uchwaly-nr-iv.33.2018-rady-miasta-jastrzebie-%E2%80%93-zdroj-z-dnia-18-grudnia-2018r.-w-sprawie-podwyzszenia-kryterium-dochodowego-uprawniajacego-do-przyznania-swiadczenia-pienieznego-na-zakup-posilku-lub-zywnosci-dla-osob Thu, 19 Jan 2023 11:02:49 +0100