Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Wydanie zaświadczenia celem przedłożenia w ZUS" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Tue, 25 Jun 2024 12:59:41 +0200 <![CDATA[Wydanie zaświadczenia celem przedłożenia w ZUS]]> Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100  fax. +48 32 4717 700

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek od  7:30 do 17:00
piątek  od 7:30 do 14:00


Karta informacyjna nr PSM-21

Wydanie zaświadczenia celem przedłożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Data aktualizacji 
24-03-2023 r. 

Podstawa prawna     
Ustawa o rencie socjalnej z dnia 27 czerwca 2003 r.; Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.; Zarządzenie Nr Or-IV.0050.798.2022 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 listopada 2022 r.

Wymagane dokumenty     
Wniosek o potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej

Miejsce złożenia dokumentów
Dokumenty należy dostarczyć na jeden z poniższych sposobów:
a) złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta, al. J. Piłsudskiego 60; 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój 020
b) przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta
c) przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP (wzór pisma ogólnego).

Jednostka odpowiedzialna     
Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pokój 217, II piętro, budynek A; 
tel. 32 4785 381, fax 32 4785 391

Opłaty     
Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia     
Zaświadczenia wydawane jest po otrzymaniu opinii z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tryb odwoławczy      
Nie dotyczy

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/70808-wydanie-zaswiadczenia-celem-przedlozenia-w-zus Fri, 09 Dec 2022 10:48:15 +0100