Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2021 rok" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Jul 2024 17:08:39 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2021 rok]]> [start]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 559), art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 920 ze zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2019 roku poz.1461)[koniec]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/68965-projekt-uchwaly-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-miasta-jastrzebie-zdroj-za-2021-rok-wraz-ze-sprawozdaniem-z-wykonania-budzetu-miasta-jastrzebie-zdroj-za-2021-rok Thu, 12 May 2022 11:00:26 +0200