Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Okrzei" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 12:00:11 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Okrzei]]> [start]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) w związku z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).[koniec]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/65896-projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-ustanowienie-sluzebnosci-przesylu-na-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-gminy-jastrzebie-zdroj-polozonej-w-jastrzebiu-zdroju-przy-ul.-okrzei Tue, 15 Jun 2021 15:19:51 +0200