Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały pomocy finansowej dla Marszałka Województwa Śląskiego dot. Odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 03:51:18 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały pomocy finansowej dla Marszałka Województwa Śląskiego dot. Odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską]]> [start]Działając na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305.)[koniec]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/65454-projekt-uchwaly-pomocy-finansowej-dla-marszalka-wojewodztwa-slaskiego-dot.-odtworzenia-polaczenia-kolejowego-jastrzebia-zdroju-z-aglomeracja-slaska Mon, 26 Apr 2021 13:32:23 +0200