Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 12:34:47 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój]]> [ukryj][start]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[koniec][/ukryj]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/65414-projekt-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-miasta-jastrzebie-zdroj Tue, 20 Apr 2021 09:18:32 +0200