Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłat ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 03:22:32 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłat ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych]]> [ukryj][start]Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust.2, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[koniec][/ukryj]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/65413-projekt-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-gornych-stawek-oplat-za-odbior-odpadow-komunalnych-ponoszonych-przez-wlascicieli-nieruchomosci-ktorzy-nie-sa-zobowiazani-do-ponoszenia-oplat-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-na-rzecz-gminy-oraz-gornej-stawk Tue, 20 Apr 2021 09:15:51 +0200