Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Fri, 12 Apr 2024 14:36:06 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi]]> [ukryj][start]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[koniec][/ukryj]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/65410-projekt-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-rodzaju-dodatkowych-uslug-swiadczonych-przez-miasto-jastrzebie-zdroj-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-i-zagospodarowania-tych-odpadow-sposobu-ich-swiadczenia-oraz-wysokosci Tue, 20 Apr 2021 09:07:56 +0200