Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 03:23:46 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój]]> [start]Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późniejszymi zmianami), § 28 ust. 2 oraz § 39, ust. 4 Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój przyjętego Uchwałą Nr XV.151.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2020r., poz. 9006)[koniec]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/65037-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmian-w-skladach-osobowych-stalych-komisji-rady-miasta-jastrzebie-zdroj Wed, 17 Mar 2021 08:39:04 +0100