Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok (po autopoprawce)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Fri, 12 Apr 2024 14:26:49 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok (po autopoprawce)]]> [start]Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.l , art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych[koniec]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/65005-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-miasta-jastrzebie-zdroj-na-2021-rok-po-autopoprawce Fri, 12 Mar 2021 09:09:26 +0100