Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jastrzębie–Zdrój na lata 2021 – 2025" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 21 Apr 2024 16:30:07 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jastrzębie–Zdrój na lata 2021 – 2025]]> [start]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego[koniec]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/65004-projekt-uchwaly-w-sprawie-wieloletniego-programu-gospodarowania-mieszkaniowym-zasobem-gminy-jastrzebie%E2%80%93zdroj-na-lata-2021-%E2%80%93-2025 Fri, 12 Mar 2021 08:50:34 +0100