Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 02:56:14 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania]]> [start]Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) art.17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1876 z póżn. zm).[koniec]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/64706-projekt-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-warunkow-przyznawania-i-odplatnosci-za-uslugi-opiekuncze-i-specjalistyczne-uslugi-opiekuncze-z-wylaczeniem-specjalistycznych-uslug-opiekunczych-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi-oraz-szczegolowy Tue, 16 Feb 2021 09:21:33 +0100