Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Kierownik Zespołu w Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca” " opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 25 Sep 2023 01:24:51 +0200 <![CDATA[Kierownik Zespołu w Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca” ]]> Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój w procesie naboru przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie i celu jego przeprowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Dane kandydata, który został wybrany do zatrudnienia, w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania są zamieszczone w Informacji o wyniku naboru, opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie terminu publicznego udostępnienia Informacja o wyniku naboru jest usuwana z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/64393-kierownik-zespolu-w-domu-pomocy-spolecznej-%E2%80%9Edar-serca%E2%80%9D Tue, 19 Jan 2021 15:06:35 +0100