Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr IV.40.2014" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 21 Apr 2024 17:47:48 +0200 <![CDATA[Uchwała nr IV.40.2014]]> UCHWAŁA NR IV.40.2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Zakładzie Karnym, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 i Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku.

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. poz. 231)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

Utworzyć obwody głosowania w Zakładzie Karnym, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 i Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/6111-uchwala-nr-iv.40.2014 Tue, 01 Apr 2014 11:42:00 +0200