Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr IV.33.2014" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 12:15:58 +0200 <![CDATA[Uchwała nr IV.33.2014]]> UCHWAŁA NR IV.33.2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz. 301),

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie miasta na 2015 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/6104-uchwala-nr-iv.33.2014 Tue, 01 Apr 2014 09:45:00 +0200