Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr XIV.180.2012" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 22 Jul 2024 22:12:40 +0200 <![CDATA[Uchwała nr XIV.180.2012]]> UCHWAŁA NR XIV.180.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Jastrzębie-Zdrój

przez Wydawnictwo CRUX  Spółka Jawna Piotr Wolny, Dariusz Zając w kalendarzu ściennym B1 na rok 2013

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 oraz art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 Statutu miasta Jastrzębie-Zdrój stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XLII/564/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 maja 2009 roku

 

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę dla Wydawnictwa CRUX Spółka Jawna Piotr Wolny, Dariusz Zając z siedzibą
w Katowicach (40-833) przy ul. Obroki 77, na umieszczenie herbu miasta Jastrzębie-Zdrój na kalendarzu ściennym listwowanym formatu B1 (100 x 70 cm) na rok 2013.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5876-uchwala-nr-xiv.180.2012 Mon, 10 Dec 2012 09:08:00 +0100