Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Śladem zabytków i miejsc pamięci w Jastrzębiu-Zdroju, ku podtrzymaniu tradycji narodowych, regionalnych i kulturowych" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 18 Apr 2024 21:59:34 +0200 <![CDATA[Śladem zabytków i miejsc pamięci w Jastrzębiu-Zdroju, ku podtrzymaniu tradycji narodowych, regionalnych i kulturowych]]> Ofertę upubliczniono na okres 7 dni na podstawie art.19 a ust. 3 pkt 1) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


[start]Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.[koniec]

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 28.02.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Śladem zabytków i miejsc pamięci w Jastrzębiu-Zdroju, ku podtrzymaniu tradycji narodowych, regionalnych i kulturowych. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Wspólnie Bez Granic z siedzibą przy ul. Podhalańskiej 11 a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 12.03.2019 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/57460-sladem-zabytkow-i-miejsc-pamieci-w-jastrzebiu-zdroju-ku-podtrzymaniu-tradycji-narodowych-regionalnych-i-kulturowych Tue, 05 Mar 2019 12:25:31 +0100