Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr III.41.2012" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 09:16:38 +0200 <![CDATA[Uchwała nr III.41.2012]]> UCHWAŁA NR III.41.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie poparcia oświadczenia Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczącego zamiaru zamknięcia linii kolejowej nr 158 Wodzisław Śląski – Chałupki oraz likwidacji kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Rybnik-Chałupki

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 15 ust.2  Statutu Miasta Jastrzębie Zdrój

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a

§ 1

Poprzeć stanowisko Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczące zamiaru zamknięcia linii kolejowej nr 158 Wodzisław Śląski – Chałupki oraz likwidacji kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Rybnik-Chałupki wyrażone w formie oświadczenia przyjętego uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego nr XV/181/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, którego zobowiązuje się do przesłania uchwały do Polskich Kolei Państwowych SA, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, parlamentarzystów oraz rad gmin i powiatów Subregionu Zachodniego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5735-uchwala-nr-iii.41.2012 Thu, 05 Apr 2012 13:14:00 +0200