Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Pomoc dla miejskich kotów II" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 18 Apr 2024 22:14:30 +0200 <![CDATA[Pomoc dla miejskich kotów II]]> Ofertę upubliczniono na okres 7 dni na podstawie art.19 a ust. 3 pkt 1) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


\Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój dnia 15.02.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Pomoc dla miejskich kotów II”, złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 124, 44-337 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 26.02.2019 r. może zgłaszać uwagi na formularzu załączonym poniżej do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/57275-pomoc-dla-miejskich-kotow-ii Tue, 19 Feb 2019 15:18:18 +0100