Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr XVII.152.2011" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 12:27:41 +0200 <![CDATA[Uchwała nr XVII.152.2011]]> UCHWAŁA NR XVII.152.2011

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi  

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Uznać doręczoną w dniu 23 listopada 2011 r. skargę *** za nie wnoszącą nowych okoliczności i podtrzymać stanowisko zajęte Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój NR XVI.135.2011 z dnia 27 października 2011 roku z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5673-uchwala-nr-xvii.152.2011 Mon, 05 Dec 2011 14:10:00 +0100