Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr XVII.153.2011" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:42:25 +0200 <![CDATA[Uchwała nr XVII.153.2011]]> UCHWAŁA NR XVII.153.2011

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 30 listopada 2011r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Jastrzębie-Zdrój

na kalendarzu ściennym na rok 2012

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz § 4 ust. 1 Statutu Miasta Jastrzębie Zdrój stanowiącego załącznik douchwały Nr XLII/564/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Statutu  Miasta Jastrzębie Zdrój

 

Rada  Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na wykorzystanie herbu miasta Jastrzębie-Zdrój  poprzez umieszczenie go na kalendarzu ściennym na rok 2012, który będzie wydany przez Wydawnictwo CRUX, ul. Obroki 77,
40-833 Katowice.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5672-uchwala-nr-xvii.153.2011 Mon, 05 Dec 2011 14:13:00 +0100