Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr XVII.148.2011" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 03:06:17 +0200 <![CDATA[Uchwała nr XVII.148.2011]]> UCHWAŁA NR XVII.148.2011

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 30 listopada 2011r.

 

w sprawie zatwierdzenia wybranych kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady Miasta

 

     Na podstawie art. 5b ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku    Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 26 i  § 27 Uchwały Nr IV/41/94 Rady Miejskiej  w Jastrzębiu-Zdroju   z dnia 22 października 1994 r. w sprawie zmiany Statutu, Ordynacji Wyborczej i Regulaminu Młodzieżowej Rady Miasta oraz Zarządzenia Przewodniczącego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 7 listopada 2011 r.

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Stwierdzić, że w wyniku wyborów na radnych Młodzieżowej Rady Miasta wybrane zostały osoby według wykazu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta do wystawienia Radnym Młodzieżowej Rady Miasta zaświadczeń o wyborze.

 

§ 3

 

Ustalić datę pierwszej Sesji nowej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta na dzień 5 grudnia 2011r.  godz. 15.00.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5667-uchwala-nr-xvii.148.2011 Mon, 05 Dec 2011 13:48:00 +0100