Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr XVII.147.2011" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 10:55:47 +0200 <![CDATA[Uchwała nr XVII.147.2011]]>   UCHWAŁA NR XVII.147.2011

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 30 listopada 2011r.

 

w sprawie zmian w składach Komisji Rady Miasta

 

 Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 48 ust. 5 Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2009r. Nr 125, poz. 2608)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Powołać Pana Łukasza Kaszę do składu Komisji Edukacji.

 

§ 2

 

Powołać Pana Franciszka Franka do składu Komisji: Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego oraz Rewizyjnej.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5665-uchwala-nr-xvii.147.2011 Mon, 05 Dec 2011 13:35:00 +0100