Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr XVII.141.2011" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Wed, 29 May 2024 07:01:01 +0200 <![CDATA[Uchwała nr XVII.141.2011]]> UCHWAŁA NR XVII.141.2011

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 listopada 2011r.

 w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania do zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące rehabilitacji społecznej na rok 2012

            Na podstawie art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. nr 14 poz. 92 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Przyjąć zasady przyznawania dofinansowania do zadań PFRON dotyczących rehabilitacji społecznej na rok 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5660-uchwala-nr-xvii.141.2011 Mon, 05 Dec 2011 13:05:00 +0100