Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr XVII.137.2011" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Wed, 29 May 2024 07:52:16 +0200 <![CDATA[Uchwała nr XVII.137.2011]]> UCHWAŁA NR XVII.137.2011

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 30 listopada 2011r.

 

w sprawie wstąpienia Franciszka Franka na miejsce Jarosława Potępy, wobec którego stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego

     Na podstawie art.194 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190 z późniejszymi zmianami) oraz art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz.U.      z 2011r. Nr 21, poz. 113)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Na miejsce Jarosława Potępy, wobec którego stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Uchwałą    Nr XVI.130.2011 z dnia 27 października 2011r. wstępuje Franciszek Franek z okręgu wyborczego      Nr 3, z listy Nr 4 KW Platforma Obywatelska RP, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5656-uchwala-nr-xvii.137.2011 Mon, 05 Dec 2011 12:24:00 +0100