Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr V.48.2011" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:54:26 +0200 <![CDATA[Uchwała nr V.48.2011]]> [wyroznik]Uchwała została uchylona uchwałą nr XI.80.2015 z dnia 18 czerwca 2015r. [/wyroznik]

 

UCHWAŁA NR V.48.2011

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Jastrzębiu-Zdroju

przy ulicy Harcerskiej 1a

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.  Dz.U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 35 pkt 15 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.),  

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Zaopiniować pozytywnie lokalizację kasyna gry w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Harcerskiej 1a, dla Bingo Centrum Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Ordona 7.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5566-uchwala-nr-v.48.2011 Fri, 06 May 2011 11:30:00 +0200