Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr IV.44.2011" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 14:08:08 +0200 <![CDATA[Uchwała nr IV.44.2011]]> UCHWAŁA NR IV.44.2011

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 31 marca 2011r.

 

w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Jastrzębiu –Zdroju

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz.U.127,poz.857z późn. Zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie- Zdrój

 

uchwala

 

§ 1

 

Zatwierdzić Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5562-uchwala-nr-iv.44.2011 Thu, 07 Apr 2011 15:01:00 +0200