Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr III.21.2010" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 12:18:16 +0200 <![CDATA[Uchwała nr III.21.2010]]> UCHWAŁA NR III/21/2010

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 28 grudnia 2010r.

 

zmieniająca załącznik do Uchwały Nr II/12/2010 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

              Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 36 i § 48 Statutu Miasta

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

W załączniku do Uchwały Nr II/12/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój:

 

·         w pkt 1 po ppkt 5) dodaje się ppkt 6) i ppkt 7) w brzmieniu:

 

„6) Andrzej Kinasiewicz

 7) Paweł Jagodziński”

 

·         w pkt 2 po ppkt 5) dodaje się ppkt 6) w brzmieniu:

 

„5) Paweł Jagodziński”

 

·         w pkt 4 po ppkt 6) dodatej się ppkt 7) w brzmieniu:

 

            „7) Andrzej Kinasiewicz”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5507-uchwala-nr-iii.21.2010 Mon, 03 Jan 2011 14:15:00 +0100