Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr II.10.2010" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 15 Jun 2024 05:30:23 +0200 <![CDATA[Uchwała nr II.10.2010]]> UCHWAŁA NR II/10/2010

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 13 grudnia 2010r.

zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na II półrocze 2010r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 Statutu Miasta

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

W załączniku do Uchwały Nr LVII/741/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na II półrocze 2010r., po pkt 3, dodać pkt 4 w brzmieniu: „28 grudnia 2010r., godz. 13.00, Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2010 rok”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5496-uchwala-nr-ii.10.2010 Thu, 16 Dec 2010 11:05:00 +0100