Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr I.5.2010" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:45:58 +0200 <![CDATA[Uchwała nr I.5.2010]]> UCHWAŁA NR I/5/2010

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 8 grudnia 2010r.

 

sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

 Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

 

§ 1

Stwierdzić, że w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta zostali wybrani :

1.     Gałuszka Damian

2.     Piechoczek Ryszard

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5491-uchwala-nr-i.5.2010 Fri, 10 Dec 2010 11:26:00 +0100