Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy..." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 12:19:47 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy...]]> UCHWAŁA NR V.          .2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 24 kwietnia 2014r.

 

w sprawie poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013r. – druk sejmowy nr 1699)

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

 

    Rada  Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

     uchwala

 

§ 1

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój popiera wspólne stanowisko regionalnych organizacji samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych przyjęte na spotkaniu w Poznaniu w dniu 17 marca 2014r. w sprawie: prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013r. – druk sejmowy nr 1699), którego treść stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój zostanie przekazana Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Kopia Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój zostanie przesłana do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (ul. Kościuszki 43/5, 40-048 Katowice) – jednego z sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 30 sierpnia 2013r. do laski marszałkowskiej wpłynął prezydencki projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustawy (druk sejmowy nr 1699). Obecnie nad projektem trwają prace Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Projekt ustawy zawiera szereg niebezpiecznych dla samorządu terytorialnego rozstrzygnięć.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5394-projekt-uchwaly-w-sprawie-poparcia-stanowiska-regionalnych-organizacji-samorzadowych-%E2%80%93-sygnatariuszy-ogolnopolskiego-porozumienia-organizacji-samorzadowych-w-sprawie-prezydenckiego-projektu-ustawy... Thu, 17 Apr 2014 11:33:00 +0200