Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie Przyjęcia „Programu Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2018" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 21 Apr 2024 16:19:23 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie Przyjęcia „Programu Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2018]]> [ukryj][start]Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.)[koniec][/ukryj]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/53908-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-%E2%80%9Eprogramu-polityki-zdrowotnej-dla-mieszkancow-miasta-jastrzebie-zdroj-na-rok-2018 Wed, 07 Mar 2018 13:39:28 +0100