Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie umorzenia należności budżetowych" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 03:04:17 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie umorzenia należności budżetowych]]> [ukryj][start]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875 ze zmianami), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077) oraz § 6 ust. 1 pkt 3 w związku z § 3 Uchwały Nr XIII.86.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym miastu Jastrzębie-Zdrój lub jednostkom organizacyjnym miasta Jastrzębie-Zdrój (Dz. Urz. 2017 r. poz. 3900) [koniec][/ukryj]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/53900-projekt-uchwaly-w-sprawie-umorzenia-naleznosci-budzetowych Wed, 07 Mar 2018 12:23:30 +0100