Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Zakładzie Karnym, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 i Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, dla przeprowadzenia..." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 02:08:05 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Zakładzie Karnym, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 i Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, dla przeprowadzenia...]]> Projekt

 

UCHWAŁA Nr ........./......../2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ................... 2014 r.

 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Zakładzie Karnym, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 i Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku.

 

            Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. poz. 231)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

uchwala:

 

§ 1

 

Utworzyć obwody głosowania w Zakładzie Karnym, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2  i Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5379-projekt-uchwaly-w-sprawie-utworzenia-odrebnych-obwodow-glosowania-w-zakladzie-karnym-wojewodzkim-szpitalu-specjalistycznym-nr-2-i-domu-pomocy-spolecznej-w-jastrzebiu-zdroju-dla-przeprowadzenia... Mon, 17 Mar 2014 09:01:00 +0100