Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Jastrzębie-Zdrój" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 12:40:16 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Jastrzębie-Zdrój]]> Projekt Uchwały

Nr ……………………….

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ……………………………

 

w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Jastrzębie-Zdrój

 

           

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami)

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala:

 

§ 1

 

Zmienia się nazwę ulicy z „Porozumień Jastrzębskich” na „Porozumienia Jastrzębskiego”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

  

Uzasadnienie

 

 

Z inicjatywą zmiany nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszego projektu uchwały, wystąpił Zespół do spraw Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porządkowej Nieruchomości. Wobec pojawiających się od pewnego czasu wątpliwości odnośnie trafności nazwy „Porozumień Jastrzębskich”, nadanej przez radę miasta w 2000 roku nowo wybudowanej ulicy w ścisłym centrum, Zespół zaproponował zmianę tej nazwy na „Porozumienia Jastrzębskiego”. Pomimo tego, że w Jastrzębiu-Zdroju miało miejsce  podpisanie wielu porozumień, szczególna pamięć i uczczenie należy się  porozumieniu z dnia 3 września 1980 r. pomiędzy strajkującymi górnikami a stroną rządową, które było jednym z najistotniejszych wydarzeń w dziejach miasta oraz współczesnej Polski. 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5322-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-nazwy-ulicy-w-miescie-jastrzebie-zdroj Tue, 26 Nov 2013 07:40:00 +0100