Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII.136.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 i Uchwałę nr VIII.50.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającą Uchwałę Nr XII.136.2016 [...]" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 03:08:23 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII.136.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 i Uchwałę nr VIII.50.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającą Uchwałę Nr XII.136.2016 [...]]]> [ukryj][start]Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j. ze zm.)[koniec][/ukryj]

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/52072-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xii.136.2016-rady-miasta-jastrzebie-zdroj-z-dnia-27-pa%C5%BAdziernika-2016-r.-w-sprawie-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalno Fri, 18 Aug 2017 11:34:00 +0200