Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII.79.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie-Zdrój" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 21 Apr 2024 16:00:38 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII.79.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie-Zdrój]]> [ukryj][start]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt.3, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. z dnia 2016.04.04); art. 21 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.1610 t.j. z dnia 2016.10.04) oraz pkt. 4.5 załącznika nr 1 do Uchwały Rady Ministrów w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z dnia 20 grudnia 2016 r.(M.P.2016.1250 z dnia 2016.12.30); po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j. z dnia 2016.11.08)[koniec] [/ukryj]
 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/52063-projekt-uchwaly-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-nr-xii.79.2017-rady-miasta-jastrzebie-zdroj-z-dnia-25-maja-2017-r.-w-sprawie-zasad-wynajmowania-lokali-wchodzacych-w-sklad-mieszkaniowego-zasobu-gminy-jastrzebie-zdroj Fri, 18 Aug 2017 09:29:11 +0200