Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju (autopoprawka)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 21 Apr 2024 15:44:11 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju (autopoprawka)]]> [ukryj][start]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z poźn.zm), art. 58 ust.1, w związku z art.5c pkt.1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn.zm. ) oraz § 2 ust.9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649)[koniec][/ukryj]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/51855-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-imienia-szkoly-podstawowej-nr-1-w-jastrzebiu-zdroju-autopoprawka Mon, 17 Jul 2017 08:27:40 +0200