Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Jana Brzechwy w Jastrzębiu-Zdroju" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:15:38 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Jana Brzechwy w Jastrzębiu-Zdroju]]> Projekt

Uchwała Nr  .............. 2013

Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

z dnia ..................... 2013 r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Jana Brzechwy w Jastrzębiu-Zdroju

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

Uznać za bezzasadną skargę *** z dnia 19 grudnia 2012 r. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Jana Brzechwy w części dotyczącej kompetencji Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5180-projekt-uchwaly-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi-na-dzialalnosc-dyrektora-szkoly-podstawowej-nr-17-im.-jana-brzechwy-w-jastrzebiu-zdroju Fri, 22 Feb 2013 13:02:00 +0100