Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Wed, 29 May 2024 07:40:34 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju]]> UCHWAŁA NR III.     .2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 28 lutego 2013r.

 

w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

 

            Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.   z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie zmiany statutu tego Związku

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Przyjąć zmianę do § 2 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego Nr 7 z 29.06.1991r., poz. 115 oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 19 z 8.02.2010r., poz. 318, który otrzymuje brzmienie:

 

„Członkami Związku są Gminy:

 

1)     Czerwionka Leszczyny,

2)     Jastrzębie-Zdrój,

3)     Marklowice,

4)     Mszana,

5)     Pawłowice,

6)     Pszów,

7)     Radlin,

8)     Rydułtowy,

9)     Suszec,

10)  Świerklany,

11)  Żory.”

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

            W dniu 27 czerwca 2012 r. Rada Miasta Wodzisław Śląsk podjęła Uchwałę Nr XXII/208/12      w sprawie wystąpienia miasta Wodzisław Śląski z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego           w Jastrzębiu-Zdroju (MZK).

            W związku z  faktem, że zmiana liczby uczestników MZK stanowi zmianę statutu, a dla jej przeprowadzenia zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym konieczne są uchwały organów stanowiących wszystkich gmin uczestniczących w związku, niezbędne jest uchwalenie stosownej uchwały w sprawę zmiany statutu MZK. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zmiana statutu związku komunalnego następuje, bowiem w takim samym trybie, jak jego uchwalenie na wniosek zarządu związku komunalnego.

            Uchwała rady gminy nie jest prawem miejscowych. Prawem miejscowym będzie dopiero uchwała Zgromadzenia MZK kończąca procedurę zmiany statutu MZK i stanowiąca podstawę do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5172-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-statutu-miedzygminnego-zwiazku-komunikacyjnego-w-jastrzebiu-zdroju Wed, 13 Feb 2013 10:25:00 +0100