Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie umorzenia należności budżetowych" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 02:43:24 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie umorzenia należności budżetowych]]> [ukryj][start]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 3 w związku z § 3 ust. 1 Uchwały Nr IX.97.2014 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 11 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych miasta Jastrzębie-Zdrój, mających charakter cywilnoprawny (Dz. Urz. 2014 r. poz. 4706) po pozytywnej opinii Komisji Skarbu[koniec][/ukryj]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/51394-projekt-uchwaly-w-sprawie-umorzenia-naleznosci-budzetowych Tue, 16 May 2017 08:09:27 +0200