Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 02:29:14 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój]]> [ukryj][start]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 r., poz. 446 j.t.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016r. poz. 157 j.t.)[koniec][/ukryj]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/50095-projekt-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-i-zasad-ustalania-oraz-rozliczania-dotacji-celowej-dla-podmiotow-prowadzacych-niepubliczne-zlobki-i-kluby-dzieciece-na-terenie-miasta-jastrzebie-zdroj Tue, 10 Jan 2017 09:51:08 +0100