Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr II/11/2010 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, ustalenia przedmiotu ich działania i liczebności (po autopoprawce)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 30 Sep 2023 16:00:41 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr II/11/2010 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, ustalenia przedmiotu ich działania i liczebności (po autopoprawce)]]> PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

 

UCHWAŁA NR III/   /2010

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 28 grudnia 2010r.

 

zmieniająca Uchwałę Nr II/11/2010 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta

Jastrzębie-Zdrój, ustalenia przedmiotu ich działania i liczebności

 

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 36 i § 48 Statutu Miasta

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

W § 1 Uchwały Nr II/11/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, ustalenia przedmiotu ich działania i liczebności:

 

1)     pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Komisja Skarbu                                                            - 7 osób”

 

2)     pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia                  - 6 osób”

 

3)     pkt 4 otrzymuje brzmienie:

 

                 „4. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu

                  Terytorialnego                                                                - 7 osób”

 

4)     pkt 8 otrzymuje brzmienie:

 

„4. Komisja Rewizyjna                                                       - 6 osób”

 

 

§ 2

 

Wykonania uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

UCHWAŁA NR III/   /2010

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 28 grudnia 2010r.

 

zmieniająca Uchwałę Nr II/11/2010 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta

Jastrzębie-Zdrój, ustalenia przedmiotu ich działania i liczebności

 

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 36 i § 48 Statutu Miasta

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

W § 1 Uchwały Nr II/11/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, ustalenia przedmiotu ich działania i liczebności:

 

1)     pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Komisja Skarbu                                                            - 7 osób”

 

2)     pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia                  - 6 osób”

 

 

3)     pkt 8 otrzymuje brzmienie:

 

„4. Komisja Rewizyjna                                                       - 6 osób”

 

 

 

§ 2

 

Wykonania uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/4742-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmieniajaca-uchwale-nr-ii-11-2010-w-sprawie-powolania-stalych-komisji-rady-miasta-jastrzebie-zdroj-ustalenia-przedmiotu-ich-dzialania-i-liczebnosci-po-autopoprawce Thu, 23 Dec 2010 08:22:00 +0100