Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.187.2015 Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 01:54:01 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.187.2015 Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok]]> [ukryj][start]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.41 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1286 z późn. zm.) [koniec][/ukryj]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/47052-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xix.187.2015-rady-miasta-jastrzebie-zdroj-z-dnia-22-grudnia-2015-r.-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-na-2016-rok Tue, 26 Apr 2016 12:47:01 +0200