Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.44.2015 Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.22.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 02:59:41 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.44.2015 Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.22.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok]]> [ukryj][start]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.41 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1286 zpóźn. zm.)[koniec][/ukryj]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/47051-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-vii.44.2015-rady-miasta-jastrzebie-zdroj-z-dnia-23-kwietnia-2015r.-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-iv.22.2014-rady-miasta-jastrzebie-zdroj-z-dnia-30-grudnia-2014-r.-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-profi Tue, 26 Apr 2016 12:44:27 +0200