Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego Miasta Jastrzębie-Zdrój od osoby prawnej prawa własności nieruchomości gruntowej oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 02:23:41 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego Miasta Jastrzębie-Zdrój od osoby prawnej prawa własności nieruchomości gruntowej oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa]]> [ukryj][start]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz U z 2016 r. poz. 446), art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz" U. z 2015 r. poz. 1774 z póżn. zm.) oraz art. 286 ustawy Kodeks Społek Handlowych z dnia 15 września 2000r. (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z pozn. zm.)[koniec][/ukryj]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/46806-projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-do-zasobu-gminnego-miasta-jastrzebie-zdroj-od-osoby-prawnej-prawa-wlasnosci-nieruchomosci-gruntowej-oraz-prawa-uzytkowania-wieczystego-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-skarbu-panstwa Fri, 15 Apr 2016 09:33:29 +0200