Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 21 Apr 2024 16:06:02 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój]]> [ukryj][start]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm) oraz art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)[koniec][/ukryj]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/46735-projekt-uchwaly-w-sprawie-regulaminu-okreslajacego-wysokosc-i-warunki-przyznawania-dodatkow-oraz-szczegolowy-sposob-obliczania-niektorych-innych-skladnikow-wynagrodzenia-dla-nauczycieli-zatrudnionych-w-szkolach-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest Wed, 13 Apr 2016 09:40:34 +0200