Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2016" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Wed, 28 Feb 2024 13:47:43 +0100 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2016]]> Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r.  poz.  1515 j. t.) oraz art.  35 a  ust.  3 ustawy z dnia  27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu   osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/46404-projekt-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-na-ktore-przeznacza-sie-srodki-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-przewidziane-dla-miasta-jastrzebie-zdroj-na-rok-2016 Thu, 17 Mar 2016 11:10:59 +0100