Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "ul. 1 Maja" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Jul 2024 09:43:25 +0200 <![CDATA[ul. 1 Maja]]> Nieruchomość położona w Jastrzębiu-Zdroju między ulicami 1 Maja a Żeromskiego. Działka o numerze 89 jest objęta w części umową dzierżawy (pow. 137,5 m2) z przeznaczeniem na parking, umowa zawarta do 30.09.2017 r. Przez działkę 90 przebiega przyłącze wodociągowe do budynku 57A, działka stanowi teren z pozostałościami ogródków działkowych.

 

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia-Zdroju zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/124/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 czerwca 2007 roku o symbolu roboczym C80 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 160, poz. 2997 z dnia 25 września 2007 roku działki znajdują się w strefie 3 ZP-  teren zieleni urządzonej o przeznaczeniu:

 

 

1) podstawowe - zieleń urządzona wraz z ciągami pieszymi, ścieżkami rowerowymi, niezbędną obsługą komunikacyjną i obiektami związanymi z rekreacją;

2) dopuszczalne - usługi związane z rekreacją,  obiekty gospodarcze związane z utrzymaniem parku wraz z powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej.

-działki znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej,

-działki znajdują się w terenie górniczym KWK Borynia- Zofiówka-Jastrzębie Ruch Jas - Mos,

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/46303-ul.-1-maja Thu, 03 Mar 2016 15:07:37 +0100